[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผอ.สพป.นครปฐม เขต1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ ปี 2553
Presentation
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก

สมาชิกทั้งหมด 348

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
26 คน
สถิติปีนี้
84 คน
สถิติทั้งหมด
1802 คนยินดีต้อนรับสู่ CMS KMOBECMaxSite1.5A  
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ภาพกิจกรรม
   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณิต วิทย์ มัธยม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1014 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๓


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 991 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๒


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ3 / ก.ย. / 2554 : ( 953 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า


   
 ขุมความรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
26 / มี.ค. / 2558 : ( 7 / )
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ผู้ประเมิน นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
บริหารงานบุคคล
โดย มณฑรส สุวรรณ
26 / ก.พ. / 2558 : ( 39 / )
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น อีกทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย บุปผา โฉมวงษ์
16 / ก.พ. / 2558 : ( 39 / )
รายงานการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
บทคัดย่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ธีรพร ปิ่นกุมภีร์
6 / ก.พ. / 2558 : ( 47 / )
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน : นางอิษฎา สกุลชัยโชติรส ปีที่ศึกษา : 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นางบังอร คลังนาค
20 / พ.ย. / 2557 : ( 112 / )
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ปรัชญา ปรีชม
17 / พ.ย. / 2557 : ( 116 / )
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ณรงค์ จำปาแพง
18 / ก.ย. / 2557 : ( 269 / )
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล
11 / ส.ค. / 2557 : ( 275 / )
การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้โครงสร้าง SEAT ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม อำเภอกำแพงแสน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย การะเกตุ ประทานชวโน
24 / มิ.ย. / 2557 : ( 300 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
กระบวนการสู่ความสำเร็จ2รางวัลระดับชาติ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ดาแวน ทำรี
28 / เม.ย. / 2557 : ( 414 / )
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ธีรพร ปิ่นกุมภีร์
9 / เม.ย. / 2557 : ( 382 / )
บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ณฤดี โกยกอบเกียรติ
27 / มี.ค. / 2557 : ( 587 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งรี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
   
 เผยแพร่ download
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย admin
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1288 / )
แผนการจัดการความรู้ (การลดอัตราการออกกลางคัน)
เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1202 / )
แผนการจัดการความรู้ที่ 1 (การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1230 / )
แผนการจัดความรู้ที่ 2 (การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
คำสั่งคณทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 8818 / )
คำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2554
คณะทำงาน
   
    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม