[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
ผอ.สพป.นครปฐม เขต1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ ปี 2553
Presentation
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
ปฏิญญา บุญส่ง

สมาชิกทั้งหมด 368

<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
28 คน
สถิติปีนี้
113 คน
สถิติทั้งหมด
2541 คนยินดีต้อนรับสู่ CMS KMOBECMaxSite1.5A  
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ภาพกิจกรรม
   1

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก วิลาวัณย์ สุขผ่อง
เมื่อ1 / เม.ย. / 2560 : ( 9 / )

dasdsadasdas


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1227 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๓


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1245 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๒


   
 ขุมความรู้
บริหารงานบุคคล
โดย หัทยา อาชวรักษ์
21 / ก.ค. / 2559 : ( 1432 / )
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย สันติ สกุลหงษ์
8 / มิ.ย. / 2559 : ( 810 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคTAI
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย สายฝน พลายนุกูล
10 / มี.ค. / 2559 : ( 205 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
-
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย นิสา วิทยาเกียรติเลิศ
4 / มี.ค. / 2559 : ( 183 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย สำเริง ไทรทองมี
27 / ก.พ. / 2559 : ( 803 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย ชาติชาย กลิ่นหอม
19 / ก.พ. / 2559 : ( 191 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
16 / ก.พ. / 2559 : ( 287 / )
รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
บริหารงานบุคคล
โดย มณฑรส สุวรรณ
29 / ม.ค. / 2559 : ( 215 / )
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย มณฑรส สุวรรณ
24 / ธ.ค. / 2558 : ( 239 / )
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ฯ
การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โทษปลดออก ไล่ออก
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นายบุญส่ง ถิ่นน้อย
25 / พ.ย. / 2558 : ( 886 / )
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย นางสาวดวงฤดี เอี่นมพนากิจ
23 / พ.ย. / 2558 : ( 348 / )
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ โดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ โดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย ชาติชาย กลิ่นหอม
6 / พ.ย. / 2558 : ( 196 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับประทับใจ
   
 เผยแพร่ download
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย 1
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1564 / )
แผนการจัดการความรู้ (การลดอัตราการออกกลางคัน)
เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย admin
26 / พ.ค. / 2554 : ( 2126 / )
แผนการจัดการความรู้ที่ 1 (การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย admin
26 / พ.ค. / 2554 : ( 2691 / )
แผนการจัดความรู้ที่ 2 (การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
คำสั่งคณทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 9161 / )
คำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2554
คณะทำงาน
   
    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม