[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
ผอ.สพป.นครปฐม เขต1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ ปี 2553
Presentation
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
วัฒนา ผ่องอำไพ

สมาชิกทั้งหมด 361

<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
11 คน
สถิติปีนี้
38 คน
สถิติทั้งหมด
2107 คนยินดีต้อนรับสู่ CMS KMOBECMaxSite1.5A  
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ภาพกิจกรรม
   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณิต วิทย์ มัธยม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1125 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๓


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1062 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๒


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ3 / ก.ย. / 2554 : ( 1055 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า


   
 ขุมความรู้
บริหารงานบุคคล
โดย มณฑรส สุวรรณ
29 / ม.ค. / 2559 : ( 23 / )
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย มณฑรส สุวรรณ
24 / ธ.ค. / 2558 : ( 28 / )
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ฯ
การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โทษปลดออก ไล่ออก
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นายบุญส่ง ถิ่นน้อย
25 / พ.ย. / 2558 : ( 649 / )
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย นางสาวดวงฤดี เอี่นมพนากิจ
23 / พ.ย. / 2558 : ( 60 / )
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ โดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ โดยใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย ชาติชาย กลิ่นหอม
6 / พ.ย. / 2558 : ( 54 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับประทับใจ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย สรกฤช เจียรเอก
20 / ก.ค. / 2558 : ( 106 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 ชุด ลูกเสือสำรอง ปฐมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย รุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
8 / ก.ค. / 2558 : ( 121 / )
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย วิภาวี กรีแสง
2 / มิ.ย. / 2558 : ( 99 / )
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
26 / มี.ค. / 2558 : ( 176 / )
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ผู้ประเมิน นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
บริหารงานบุคคล
โดย มณฑรส สุวรรณ
26 / ก.พ. / 2558 : ( 161 / )
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น อีกทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย บุปผา โฉมวงษ์
16 / ก.พ. / 2558 : ( 178 / )
รายงานการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
บทคัดย่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ธีรพร ปิ่นกุมภีร์
6 / ก.พ. / 2558 : ( 198 / )
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน : นางอิษฎา สกุลชัยโชติรส ปีที่ศึกษา : 2556
   
 เผยแพร่ download
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย admin
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1386 / )
แผนการจัดการความรู้ (การลดอัตราการออกกลางคัน)
เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1286 / )
แผนการจัดการความรู้ที่ 1 (การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1329 / )
แผนการจัดความรู้ที่ 2 (การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
คำสั่งคณทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 9015 / )
คำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2554
คณะทำงาน
   
    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม