[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผอ.สพป.นครปฐม เขต1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในฯ ปี 2553
Presentation
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
สรกฤช เจียรเอก

สมาชิกทั้งหมด 353

<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
30 คน
สถิติปีนี้
202 คน
สถิติทั้งหมด
1920 คนยินดีต้อนรับสู่ CMS KMOBECMaxSite1.5A  
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ภาพกิจกรรม
   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณิต วิทย์ มัธยม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1075 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๓


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ6 / ก.ย. / 2554 : ( 1027 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า๒


ผู้บันทึก กฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เมื่อ3 / ก.ย. / 2554 : ( 998 / )

เล่านะไม่ใช่เหล้า


   
 ขุมความรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย สรกฤช เจียรเอก
20 / ก.ค. / 2558 : ( 10 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 ชุด ลูกเสือสำรอง ปฐมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
17 / ก.ค. / 2558 : ( 27 / )
เผยแพร่รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง นครแห่งคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักบริการจัดการศึกษา ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
17 / ก.ค. / 2558 : ( 11 / )
ผลงานดีเด่นรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น พ.ศ.2554
ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น รัฐบาลได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
17 / ก.ค. / 2558 : ( 14 / )
ผลงานดีเด่น เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 พ.ศ.2554-2555
สภาพปัญหา แนวคิดหรือแรงจูงใจการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
17 / ก.ค. / 2558 : ( 22 / )
ผลงานดีเด่น รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี พ.ศ.2554
สภาพปัญหา แนวคิดหรือแรงจูงใจการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย รุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
8 / ก.ค. / 2558 : ( 12 / )
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย วิภาวี กรีแสง
2 / มิ.ย. / 2558 : ( 26 / )
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
26 / มี.ค. / 2558 : ( 92 / )
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ผู้ประเมิน นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
บริหารงานบุคคล
โดย มณฑรส สุวรรณ
26 / ก.พ. / 2558 : ( 95 / )
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น อีกทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย บุปผา โฉมวงษ์
16 / ก.พ. / 2558 : ( 113 / )
รายงานการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
บทคัดย่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ธีรพร ปิ่นกุมภีร์
6 / ก.พ. / 2558 : ( 100 / )
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน : นางอิษฎา สกุลชัยโชติรส ปีที่ศึกษา : 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย นางบังอร คลังนาค
20 / พ.ย. / 2557 : ( 176 / )
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
 เผยแพร่ download
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย admin
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1330 / )
แผนการจัดการความรู้ (การลดอัตราการออกกลางคัน)
เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1234 / )
แผนการจัดการความรู้ที่ 1 (การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 1263 / )
แผนการจัดความรู้ที่ 2 (การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้งอการพัฒนาตามบริบทของ สพท.
คำสั่งคณทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
โดย numtal
26 / พ.ค. / 2554 : ( 8920 / )
คำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2554
คณะทำงาน
   
    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม