หน้าแรก ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุกทกภัย สพป.นครปฐม เขต 1
เฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย ปี 2554
 ระบบตรวจสอบน้ำคลองหลักใน กรุงเทพมหานคร
 สภาพอากาศ ประเทศไทย
 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา
 ปริมาณน้ำฝน
 ปริมาณน้ำทะเลหนุน
 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ข้อมูลการประสบอุทกภัย ปี 2554
 แผนที่ภัยน้ำท่วมประเทศไทย
 แผนที่ Google Earth น้ำท่วมประเทศไทย
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลือกภาษา
Select Interface Language:

สถิติผู้เข้าชม
ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา


        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มโดยให้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการ(ONE STOP SERVICE) ภายใต้หลัก 2P2R คือ มีการเตรียมความพร้อม (PREPARATION)การเผชิญเหตุที่ดี (RESPONSE) การด้านการฟื้นฟู (REVOVERY) และการป้องกันที่ยั่งยืน(PREVENTION) เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินการและบริหารสถานการณ์ ตามแนวทางของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับรองเหตุฉุกเฉินแก้ไข ปัญหาที่เกิดเหตุจากอุทกภัย ศธ. เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

    ด่วน!! แจ้งสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาใดที่ให้ความช่วยเหลือเป็นศูนย์พักพิงให้กับประชาชน โปรดกรุณารายงานให้ สพป.นครปฐม เขต 1 ทราบ โดยด่วน เพื่อจักได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

   
ด่วน!! ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนใกล้บ้าน และ สพป.นครปฐม เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                             ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทร/โทรสาร 034-306504
081-7364375, 081-0098094

ข้อมูลการดำเนินงาน สพป.นครปฐม เขต 1

  จัดสรรเงินบริจาคฯ มอบสถานศึกษาที่ประสบภัยใน สพป.นฐ.เขต 1 ณ วันที่ 20 ธ.ค.54

  รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ณ วันที่ 29 พ.ย. 54

  รายละเอียดการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วันที่ 30 พ.ย.54 (รับมอบจาก สพป.ประจวบฯ เขต 1)

  รายละเอียดการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วันที่ 22 ถึง 23 พ.ย.54 (รับมอบจาก สพป.ประจวบฯ เขต 1 และ 2)

  รายละเอียดการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วันที่ 17 พ.ย.54 (รับมอบจาก สพม.หนองคาย และ กศน.หนองคาย)

  รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ณ วันที่25 พ.ย.54

 รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
ณ วันที่ 23 พ.ย.54 

 รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ ณ วันที่  16 พ.ย. 54

  ข้อมูลความเสียหายของห้องสมุดในโรงเรียนที่ได้รับผลจากอุทกภัย


  รายละเอียดสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม


 รายงานข้อมูลน้ำท่วม สพป.นฐ.เขต 2


  ข้อมูลศูนย์พักพิง สพป.นฐ.เขต 2 ณ วันที่ 11 พ.ย.54


  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สพป.นฐ.เขต 2


 สถานการณ์อุทกภัยสถานศึกษาในสังกัด สพป.นฐ.1 อัพเดท 10 พ.ย.54


 รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ

 ข้อมูลศูนย์พักพิง สพป.นฐ.1 ณ วันที่ 10 พ.ย.54 


 การเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

 การช่วยเหลือครูโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ

 ข้อมูลจำนวนผู้อาศัยพักพิงศูนย์ ร.ร.สพป.นฐ.เขต 2

 รายงาน รร.สังกัด สพป.นฐ.เขต 2 ที่ได้รับผลกระทบ ณ วันที่ 8 พ.ย.54

 รายงาน ร.ร.สังกัด สพป.นฐ.เขต1 ที่ได้รับผลกระทบ ณ วันที่ 8 พ.ย.54

 คำสั่ง ศธ ที่ สป.921/2554 การมอบหมายหน่วยงานในสังกัด ศธและผู้รับผิดอบในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 ข้อมูลจำนวนผู้อาศัยพักพิงศูนย์ให้ความช่วยเหลือในจังหวัดนครปฐมล่าสุด

 ข้อมูลจำนวนคนที่ศูนย์พักพิง (ปัจจุบัน)

 ข้อมูลศูนย์พักพิงในจังหวัดนครปฐม

 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาระดับพื้นที


กิจกรรม

 ข่าวทั่วไป » สพม.32 มอบน้ำใจนำสิ่งของมาช่วยเหลือ... รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
สพม.32 มอบน้ำใจนำสิ่งของมาช่วยเหลือ...นายประกิจ จุ้ยปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจาก สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม
 โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา  เมื่อ 07 ธ.ค. 2554 (อ่าน 448 ครั้ง)
 ข่าวทั่วไป » มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มอบข้าวสารแด... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มอบข้าวสารแด...นายทรงพล ลิโมภาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจากนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา  เมื่อ 07 ธ.ค. 2554 (อ่าน 638 ครั้ง)
 ข่าวทั่วไป » ชาว สพม. เขต 10 มอบสิ่งของอุปโภค บร... รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ชาว สพม. เขต 10  มอบสิ่งของอุปโภค บร...เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 นายปรีชา ศุขคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอุบล รักการงาน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค
 โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา  เมื่อ 02 ธ.ค. 2554 (อ่าน 515 ครั้ง)
 ข่าวทั่วไป » น้ำใจจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์นำสิ่งข... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
น้ำใจจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์นำสิ่งข...เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 54 ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาระดับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดย นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 ประธานศูนย์อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอุบล รักการงาน และ เขต 2
 โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา  เมื่อ 02 ธ.ค. 2554 (อ่าน 585 ครั้ง)
 ข่าวทั่วไป » การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์29 พ.ย. 54 นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มงาน ประชุมรับฟังข้อหารือจาก สพฐ.
 โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา  เมื่อ 30 พ.ย. 2554 (อ่าน 641 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

รายงานสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม


 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

 แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

 ข้อมูลแนะนำเส้นทาง

 แผนกำหนดการออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 ข้อมูลพื้นที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีอุทกภัย จังหวัดนครปฐม ปี 2554

 แผนที่พื้นที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีอุทกภัย จังหวัดนครปฐม

 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดนครปฐม

 สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัย

แผนที่ภัยน้ำท่วม

แผนที่ภัยน้ำท่วม (อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2554)

  

รวมเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ “ช่วยเหลือ-ติดตาม”

1. แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม พศ. 2554 (ขัอมูลอัพเดตทุกวัน เวลา 10.00 และ 19.00 น.)
http://maintenance.doh.go.th/test.html

2. ตรวจพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ
http://flood.gistda.or.th/

3. ตรวจน้ำท่วมบนถนนใน กทม.
http://dds.bangkok.go.th/Floodmon/

4. รายงานสภาพการจราจร
http://traffic.longdo.com/

5. ตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก
http://dds.bangkok.go.th/Canal/index.aspx

6. ติดตามข่าวสารน้ำท่วม
http://dds.bangkok.go.th/m/index.php

7.กรมทรัพยากรน้ำ
http://www.dwr.go.th/report

8.กรมทางหลวงชนบท
http://fms2.drr.go.th/

9.ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
http://www.thaiflood.com/

_____________

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ:

สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 กด 5

สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) 1784

บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี 1669

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146

ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1193

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

สายด่วน กฟภ. 1129

ท่าอากาศยานไทย 02-535-1111

ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส 02-790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ 0-2243-6956

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี 0-3641-4480-1 , 0-3641-1936

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก 0-5523-0537-8 , 0-5523-0394

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3533-5798 , 0-3533-5803

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา 035 – 241-612

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก 0-5551-5975

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี 0-3652-0041

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ่างทอง 0-3564-0022

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครสวรรค์ 0-5625-6015

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี 0-2591-2471

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี 0-2581-7119-21

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร 0-5661-5932

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก 0-3738-6209 , 0-3738-6484

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี 0-3553-6066-71

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระบุรี 0-3621-2238

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุโขทัย 0-5561-2415

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 0-5652-4461

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ 0-5544-4132

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง 0-5426-5072-4

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ 0-5321-2626

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน 0-5356-2963

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี 0-4531-2692 , 0-4531-3003

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 0-4286-1579 , 0-4296-1581

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชัยนาท 0-5641-2083

ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 02-281-5443

ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่ 053-248925, 053-262683

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน 053-202609

ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ 053-222-479 ( 24 ชั่วโมง )

สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 034-881175, 034-839037 ต่อ 11

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร. 054-741061

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054-792433

ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร. 054-710-232

สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)

ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 -383405,075-383253

แจ้งขอความช่วยเหลือและปัญหาน้ำท่วม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยพีบีเอส โทร. 02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า จ.กระบี่ โทร 0-7566-3183

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 199, 075-348-118, 075-342-880-3 ตลอด 24 ชม.

สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง

ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย นครศรีธรรมราช โทร. 075 358 440-4 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

รพ. เทศบาลนครนครศรีฯ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 075 356 438 หรือ 075 356 014 ตลอด 24 ชั่วโมง

ม.วลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0 7567 4013 ต่อ 4013

มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599

มูลนิธิ มหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 075 343 602 ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111

บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771

นกแอร์ (Nok Air) 1318, 02900 9955

นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325

นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6

แอร์เอเชีย 02 515 9999

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

_____________

สำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์ สามารถติดตามสถานการณ์และดูคำร้องขอความช่วยเหลือผ่านบัญชีทวิตเตอร์ดังนี้:

@thaiflood – ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Rawangpai -สถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ
@BKK_BEST – รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ฝาท่อชำรุด น้ำเน่าเสีย
@floodcenter- ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
@thaiflooding – ศูนย์ข่าวรายงานการแจ้งเตือนน้ำท่วมนาที ต่อนาทีโดยอาสาสมัคร-นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
@help_thaiflood-สร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Asa_Thai – อาสาคนไทยช่วยน้ำท่วม
@PR_RID – กรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ โทร.022410965 สายด่วน 1460 สอบถามสถานการณ์น้ำ 026692560(24ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
@ndwc_Thai – ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
@Aormortor – องค์การนศ.ธรรมศาสตร์ (ทวิตเตอร์ประสานงานกลางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมธ.)
@bangkokgovernor – ทวิตเตอร์กทม.
@BKKFlood – ตามติดสถานการณ์กรุงเทพฯ และรอบนอก
@SiamArsa – อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย | เครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์ | ตลาดนัดกิจกรรมอาสา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลช่วยเหลือ | แหล่งบริจาค | ประกาศรับอาสาสมัคร
@GCC_1111 – ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
@aunonline – Owner of Red Dane Milk
@Samyarn Chula, Citizen Journalist

_____________

นอกจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถติดตามผ่านช่องทางหน้าเพจเฟซบุ๊คได้ดังนี้:

“เกษตรศาสตร์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
“อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย”
“อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วม”
“The Thai Red Cross Society”
“ThaiFlood ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
“น้ำขึ้น ให้รีบบอก”
“เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม2554″

_____________

จุดรับบริจาค

-จุดบริจาค มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ปทุมวัน โทร 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251-0385 http://www.princess-pa-foundation.or.th/index.html

-จุดบริจาค อาสาดุสิต 1 ที่ ธ.กรุงไทย สำนักงานใหญ่ ฝั่งเพลินจิต สุขุมวิท ซ.2 9.00-22.00 น. รายละเอียด http://www.facebook.com/ArsaDusit

-จุดบริจาค อาสาไทยฯ (พรรคประชาธิปัตย์) www.facebook.com/AsaThai แผนที่ http://ow.ly/6Bzaj

-จุดบริจาค กลุ่ม PS-EMC (หน้าโรงแรมดุสิตธานี สีลม) 7 ก.ย.-30 ต.ค. 19:30-22:30 น. รายละเอียด

-จุดบริจาค โรงแรมไนซ์พาเลซ (5 -15 ต.ค.) ซ. อินทามระ 1/1 ถ.สุทธิสาร ใกล้ BTS สะพานควาย www.nicepalace.com โทร 02-2700514-8 บริจาคของ น้ำดื่ม ถุงดำ อาหารแห้ง ยา เช่น ยาน้ำกัดเท้า แก้ไข้ แก้หวัด แก้ไอ ฯลฯ แพมเพอสผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย กระดาษชำระ

-จุด บริจาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สอบถามโทร 3177, 3781-4 ,0-2329-8110 รายละเอียด

-จุดบริจาค ด่านทางด่วน “ทางด่วนร่วมใจภัยน้ำท่วม” ทุกด่าน (ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม)

-จุดบริจาค หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (สี่แยกปทุมวัน) 1-31 ต.ค.

-จุดบริจาค 96.75MHz: สิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ สอบถาม 0-5581-7716-7

-จุดบริจาค ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม

-จุด บริจาค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค-บริโภคทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ที่โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช สอบถามโทร. 0 2419 7646-56

_____________

ข้อมูลการบริจาคเงิน

-มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-53333-8 หรือ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที่ 082-2-66600-0

-มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ที่ Counter Service ของ 7-11 ทุกสาขา

-มูลนิธิโอเพ่นแคร์ (www.opencare.org): บัญชี กองทุนร้อยนํ้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดลำนํ้ายมมูลนิธิโอเพ่นแคร์ ธ.ไทยพาณิชย์ 402-177853-3

-ArsaThai (พรรคประชาธิปัตย์): มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ธ.กรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02-3607

-อสมท: บัญชี “อสมท รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ธ.กรุงไทย สาขาอโศก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 015-015-9994-4

-สำนัก นายกรัฐมนตรี: บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ธ.กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-06895-0 ลดหย่อนภาษีได้

-ธนาคารไทยพาณิชย์: บัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” สาขา ATM & SCB Easy เลขที่บัญชี 111-3-90911-5

-กรมการศาสนา: บัญชี “สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และผู้ประสบภัย” ธ.กรุงไทย เลขที่ 059-1-29006-5

-SpringNews TV: ชื่อบัญชี “ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อผู้ประสบภัย” ธ.กรุงเทพ เลขที่ 196-075084-0

-ครอบ ครัวข่าว 3: บัญชี “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทุกภัย 54″ บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ เลขที่ 014-3-00444-8

-บริจาคช่วยน้ำท่วมทาง SMS: AIS/DTAC/TrueMove พิมพ์ 3 ส่ง 4567899 (10 บ/ครั้ง) มอบครอบครัวข่าว 3

-ไปรษณีย์: ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดจุดรับบริจาคเงิน ทุกที่ทำการทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง

-กทม. : บัญชี “กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ธ.กรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร เลขที่ 027-0-17081-2

-แต้มสะสม KBank Reward Point: ใช้บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ ผ่านสภากาชาดไทย (ถึง 31 ต.ค.)

-มูลนิธิราชประชา: บัญชี “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 401-6-36319-9

-มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา+กองพลที่ 1 รักษาพระองค์: เพื่อจัดซื้อ “ชุดยาสู้น้ำท่วม”

-สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: บัญชี “สถาปัตย์รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร เลขที่ 088-251250-8 (แจ้งยอดโอนได้ที่ 02-329-8366 คุณภานิดา ผู้มีโชคชัย หรือ Email ได้ที่: misspanida@yahoo.com

-วุฒิสภา ช่วยน้ำท่วม บัญชี “วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม ธ. กรุงไทย สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 089-0-22222-3 สอบถาม 0-2244-1777-8, 0-2244-1578 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102

-ทวิตเตอร์ @POH_Natthawut บัญชี “ทวิตสกิดใจคนไทยรักกัน” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ์ เลขที่ 375-212428-9

-จ.เชียงใหม่ บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย” ธ.กรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ เลขที่ 547-0-37532-3Theme Design By websurin.net Webmaster นางเบญญพัฒน์ สุอมรา, นายสีหนาท ศิวเสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1