หน้าแรก บุคลากรและบทบาทหน้าที่ กฏหมายสช. แบบฟอร์มต่างๆ สพฐ. สพป.นครปฐม เขต 1
ผู้บริหารนายบัณฑิต สุกก่ำ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนในสังกัด
- โรงเรียนเอกชนในระบบ
1. อนุบาลเพ็ญศิริ
2. อนุบาลสุธีธร
3. อนุบาลไผทวิทยา
4. สว่างวิทยา
5. ธธรมาภิสมัย
6. อนุบาลศิริวรรณ
7. อนุบาลเสิรมปัญญา
8. อำนวยวิทย์นครปฐม
9. อนุบาลจันทร์สว่างกูล
10.บำรุงวิทยา
11.บอสโกพิทักษ์
12.เทคโนโลยีนครปฐม
13.พณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม
14.ช่างสำรวจวิทยานครปฐม
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
16.สัมมาสิกขาปฐมอโศก
17.อนุบาลชโลทร
18.สหบำรุงวิทยา
19.ราษฎร์บำรุงวิทยา
20.หอเอกวิทยา
21.สารสาสน์วิเทศนครปฐม
22.อนุบาลณัฐกฤตา
23.เด็กสายรุ้ง

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.นครปฐม เขต 1
1.สอนตัดเสื้อวิไลและเสริมสวย
2.ดนตรีนครปฐม
3.เสริมสวยขาลออ
4.หอเอกวิทยาสอนภาษาจีน
5.กวดวิชาพัฒนวรรณ
6.สอนภาษาต่างประเทศไมนิจิ
7.ตรียาพรเนิสซิ่ง
8.เสริมสวยกฤษณา
9.บ้านภาษา
10.ศิลปภาษา
11.กวดวิชาธนานนท์
12.เสริมทักษะภาษาอังกฤษนครปฐม
13.กวดวิชาบบ้านณัฐนันท์
14.ศาสตร์ศิลป์
15.รักษ์ภาษา
16.กวดวิชาธีรนุช
17.กวดวิชานครปฐมติวเตอร์
18.สอนศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ
19.พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ กู๊ด เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
20.ศึกษาพัฒนาปัญญา (นครปฐม)
21.เตรียมสอบตรงอุดมศึกษา
22.กวดวิชาพัฒนศึกษานครปฐม
23.ณัฏฐ์มณนวดแผนไทย
24.กวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ นครปฐม
25.กวดวิชาบรรณสรณ์
26.กวดวิชากชพรรณ
27.กวดวิชาจิตวิสุทธิ์ศึกษา
28.สอนศิลปะต้นศิลป์
29.กวดวิชาณัฐกาญจ์
30.สุขอนันต์เสริมปัญญา
31.กวดวิชาบ้านความรู้และเพิ่มพูนปัญญา
32.พุฒิพรศึกษา
33.ช่างคอมพิวเตอร์นครปฐม
34.ดนตรีเคพีเอ็นกศิภัทร
35.กวดวิชาเสิรมสาระ
36.กีรติศึกษา
37.ดนตรีสยามกลการนครปฐม
38.กรุงเทพติวเตอร์เฮาส์ นครปฐม
39.ศราโรจน์
40.เลิศกิจพิมพ์สัมผัส
41.เบญจธุรกิจพิมพ์สัมผัสและคอมพิวเตอร์
42.ราชวิถีคอมพิวเตอร์
43.สอนภาษาซอลตี้
44.สอนภาษาอังกฤษเจล
45.สอนภาษาญี่ปุ่นไทยยามากิ
46.กวดวิชาอาจารย์กิ๊ก
47.กวดวิชามัธยมประถม
48.กวดวิชาบ้านครูสมใจ
49.กวดวิชาเลิร์นนิ่งแลนด์
50.กวดวิชาภิญญาพัชญ์
ประกาศกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครปฐม เขต 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครปฐม เขต 1 Laughing

Facebook กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครปฐม เขต 1


ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 10
คำแนะนำ: 0
ลิงค์อื่นๆ
Theme Design By Websurin.net : Webmaster By นางวิชุดา เบ็ญจวรรณ์ : E-mail wichuda43@hotmail.com