สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,772 คน
   เพศชาย 17,820 คน
 เพศหญิง 15,952 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 394 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34012 เม.ย. 2557
 รื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ไทย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 86 ครั้ง86011 เม.ย. 2557
 รดน้ำขอพร ท่าน อนุชา สะสมทรัพย์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41011 เม.ย. 2557
 ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รดน้ำขอพร ผวจ.นครปฐม เนื่องใน... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 49 ครั้ง49010 เม.ย. 2557
 ถือ ผู้ร่วมพิธีควรนำผ้า 1 สำรับ คือ ผ้านุ่ง 1 ผืน ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 56 ครั้ง56010 เม.ย. 2557
 ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41009 เม.ย. 2557
 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2557 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 106 ครั้ง106004 เม.ย. 2557
 ประชุมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง87001 เม.ย. 2557
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับมอบเก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72031 มี.ค. 2557
 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 73 ครั้ง73028 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง31030 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดทัพหลวงมอบเกียรติบัตรบัตรนักเรียนสำเร็จ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37030 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดตะโกสูงประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 50 ครั้ง50028 มี.ค. 2557
 วันสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวัดทะเลบก จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 33 ครั้ง33028 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศการสวดมนต์สรรเสริญพร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37028 มี.ค. 2557
 กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24028 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบ้านหลวงประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าใ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง45027 มี.ค. 2557
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองพง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24027 มี.ค. 2557
 การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24027 มี.ค. 2557
 พิธีแจกเกียรติบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง47026 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1628 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1283 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1133 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1115 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1114 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 999 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 983 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 974 ครั้ง30 ต.ค. 2554
 ขอต้อนรับ ผอ.รังสรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นฐ.เขต 1 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 945 ครั้ง04 ต.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 922 ครั้ง13 ธ.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายสีหนาท ศิวเสน
E-Mail : syber_bird@yahoo.com,
 syberbird@esanpt1.go.th