สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 648 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 สพป.นครปฐม เขต 1 สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา มาใหม่19029 ก.ค. 2558
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบแนะแนวตามโครงการพัฒนา... มาใหม่7029 ก.ค. 2558
 จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย... มาใหม่7029 ก.ค. 2558
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกีย... มาใหม่12029 ก.ค. 2558
 การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ดีเด่น ด้านการนิเทศการศึกษา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25028 ก.ค. 2558
 กิจกรรมสังสรรค์และมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 42 ครั้ง42027 ก.ค. 2558
 การแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 49 ครั้ง49027 ก.ค. 2558
 พิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสามัคคี สพป.4 เขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 74 ครั้ง74027 ก.ค. 2558
 ประชุมคณะทำงานตามโครงการคัดเลือกโรงเรยนขนาดเล็กที่... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง26023 ก.ค. 2558
 ประชุมเตรียมพร้อมการติดตามและรายงานการบริหารจัดการ...16023 ก.ค. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 วารสารประชาสัมพันธ์ "ลีลาวดีสาร ฉบับที่ 43" โรงเรี...12028 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายดูงาน BBL โรงเรียนโรงเรียนวั...15028 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดบ้านยาง จ.นครปฐม ประเมินคุณภาพภายใน 255...8028 ก.ค. 2558
 รร.บ้านอ้อกระทิงทัศนศึกษา ม.เกษตรศาสตร์12028 ก.ค. 2558
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นำเทียนพรรษาไปถวาย7028 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดลำเหยร่วมอนุรักษ์เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง27009 ก.ค. 2558
 สนาม BBL รร.วัดดอนเสาเกียด 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 104 ครั้ง104009 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม รับการประเมิน ประกันคุณภาพภายใ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง47009 ก.ค. 2558
 บรรยากาศภายในห้องเรียนBBL รร.บ้านหนองไม้งาม จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 99 ครั้ง99008 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ เปลี่ยนสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง62008 ก.ค. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 3061 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2930 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2344 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2204 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1726 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1649 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1622 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1619 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1611 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1365 ครั้ง03 ก.พ. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com