สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 656 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจัดงานรับตร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง87025 ส.ค. 2558
 การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ส่อการเรียนการสอนภาษาอัง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 61 ครั้ง61024 ส.ค. 2558
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 73 ครั้ง73024 ส.ค. 2558
 พิธีเปิดค่ายทักษะชีวิต. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40020 ส.ค. 2558
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน 4 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 76 ครั้ง76017 ส.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดเทศ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง96017 ส.ค. 2558
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษตามระดั... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 74 ครั้ง74016 ส.ค. 2558
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง96015 ส.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง35013 ส.ค. 2558
 สัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41012 ส.ค. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย มอบรางวัลให้กับน... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44024 ส.ค. 2558
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน รับการประเมินส้วมมาตรฐานระดั... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง21024 ส.ค. 2558
 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้...10024 ส.ค. 2558
 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 50 ครั้ง50021 ส.ค. 2558
 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 20 ครั้ง20021 ส.ค. 2558
 mou โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ...12021 ส.ค. 2558
 พิธีเปิดการแข่งขันการแสดงผลงานและการแข่งขันวิชาการ...14021 ส.ค. 2558
 ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดนายโรง...สุดยอดโรงเรียนEP18021 ส.ค. 2558
 จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนวัดทุ่งรี10021 ส.ค. 2558
 กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุ...9021 ส.ค. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 3322 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 3310 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2477 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2210 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1772 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1747 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1718 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1677 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1656 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1471 ครั้ง03 ก.พ. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com