สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) กับกิจกรรมค่าย O... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ย. 2556)ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 คณะครู ร่วมกับ พระพีระพงศ์ ปัญญาชิโญ และครูอาสา จัดกิจกรรมค่าย One Day Big Training
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพหลวงทำบุญครบรอบ 46 ปี วันมรณภาพ พระว... (อ่าน 190 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดทัพหลวงทำบุญครบรอบ 46 ปี วันมรณภาพ พระวิหารการโกวิท(หลวงพ่อเกิด จนฺทสโร) ทำบุญครบรอบ 46 ปี วันมรณภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์ อบรมรับการประเ... (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์ อบรมรับการประเมิน สมศ. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สา... (อ่าน 234 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เตรียมสถานที่ถวายกฐินวัดนิยมธรรมวราราม (อ่าน 167 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (15 พ.ย. 2556)วันที่ 15 พ.ย.56 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม นำโดย นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม พร้อมคณะครู นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียน ร่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินโรงเรียนพระราช... (อ่าน 210 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (15 พ.ย. 2556)นาย สมหมาย เทียนสมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ ร่วมกีฬาโรงเรียนกลุ่มบ้านหลว... (อ่าน 127 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (15 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดหนองกระพี้ ร่วมกีฬาโรงเรียนกลุ่มบ้านหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง (อ่าน 219 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (14 พ.ย. 2556)กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม เชื่อมความสามัคคี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบสมุดบันทึกโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล"... (อ่าน 186 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดสระสี่มุมจัดพิธีมอบสมุดบันทึกโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง ตรวจสุขภาพ (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 พ.ย. 2556)7 พ.ย 56 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปากโลงรับการตรวจสุขภาพจาก หมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองปากโลง มาทำการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน... (อ่าน 175 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 พ.ย. 2556)มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านดอนซากรับรางวัลโรงเรียนประถมต้นแบบสุขภ... (อ่าน 255 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ต.ค. 2556)โรงเรียนบ้านดอนซากรับรางวัลโรงเรียนประถมต้นแบบสุขภาพดีระดับจังหวัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (อ่าน 227 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ต.ค. 2556)วันที่ 7 ตุลาคม 2556 รองบัณฑิต สุกก่ำ รอง ผอ สพป.1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านมาบแค มอบและเปิดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส... (อ่าน 290 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพ (04 ต.ค. 2556)พิธีรับมอบและเปิดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนบ้านมาบแค
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐมแสดงมุทิตาจิตแด... (อ่าน 313 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพ (02 ต.ค. 2556)สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกของสมาคมฯที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 ได้แก่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือก รับการประเมินโรงเรียนพระรา... (อ่าน 742 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 ก.ย. 2556)นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสระสี่มุมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน... (อ่าน 276 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 ก.ย. 2556)นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เยาวชนวัยเสี่ยงในส... (อ่าน 230 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ย. 2556)โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิสิตจากม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมวัดสมรรถของนักเรีย... (อ่าน 188 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ย. 2556)วันที่ 23 กันยายน 2556 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ซึ่งได้มาจัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพของร่า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชม... (อ่าน 231 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 ก.ย. 2556)โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดทะเลบก เมื่อวันที่ 6กันยายน 56 ที่ผ่านมา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 34
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ระดับจังหวัด
02 พ.ย. 2553
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com