สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 แหล่งเรียนรู้"สวนมิ่งมงคล" แก่งคอย สระบุรี (อ่าน 151 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)โรงเรียนวัดหนองศาลาศึกษาแหล่งเรียนรู้ “สวนมิ่งมงคล” อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2556 (อ่าน 167 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)กีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียน... (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม:ฟิสิกส์ เคมีสานสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มให้น้อง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปีใหม่กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง 2557 (อ่าน 196 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 ธ.ค. 2556)กลุ่มโรงเรียนวัดบ้านหลวงจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง (อ่าน 208 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 ธ.ค. 2556)นายจรูญ แลกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด (อ่าน 242 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ธ.ค. 2556)เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดได้ทำพิธีมอบสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสระสี่มุมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็... (อ่าน 207 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 ธ.ค. 2556)วันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม พร้อมข้าราชการจัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านยาง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและการจ... (อ่าน 248 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 พ.ย. 2556)คณะครูโรงเรียนวัดบ้านยาง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอริ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียน อนุบาลกำแพงแสนกับกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่... (อ่าน 266 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 พ.ย. 2556)โรงเรียน อนุบาลกำแพงแสนกับกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สนามสอบธรรมโรงเรียนวัดหนองศาลา (อ่าน 201 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)27 พย 2556 สนามสอบธรรมโรงเรียนวัดหนองศาลา ชั้นตรี โท เอก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามรับการนิเทศก์ (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้ต้อนรับ คณะนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำโดย นายสุภาพ พูทธคุณ รองผ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สนามสอบธรรมโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว (อ่าน 235 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)26 พย 2556สนามสอบธรรมโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ชั้นตรี โท เอก จาก รร วัดคลองตัน รร บ้านดอนซาก รร วัดบ่อน้ำจืด และ รร วัดวังน้ำเขียว จำนวน 176 คน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองศาลาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันม... (อ่าน 173 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองศาลา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา (อ่าน 170 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ได้จัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนได้เข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านทองดอน และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 255...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม... (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)วันที่ 25 พฤศจิกายน 56 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบัว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองจิก กับกิจกรรมค่ายคุณธรรมที่วัดไผ่โร... (อ่าน 201 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดหนองจิก นำโดย นางพรสุนีย์ หงส์ลอย ผอ.โรงเรียนวัดหนองจิกนำคณะนักเรียนทัศนศึกษาค่ายคุณธรรมที่วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสระสี่มุมเป็นสนามสอบธรรมศึกษา (อ่าน 149 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 พ.ย. 2556)26 พ.ย.56 โรงเรียนวัดสระสี่มุม ได้จัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสระสี่มุมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหา... (อ่าน 203 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 พ.ย. 2556)ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสระสี่มุม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสีบ่อน้ำจืดเกมส์ (อ่าน 170 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 พ.ย. 2556)โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จัดกีฬาสีบ่อน้ำจืดเกมส์ กีฬาเฮฮาสามัคคี ปีการศึกษา 2556 จัดตั้งแต่วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโ... (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 พ.ย. 2556)ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 35
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com