สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดทัพหลวงร่วมกับมหาวิทย... (อ่าน 125 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดทัพหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (วิชาเอกชีววิทยา)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.บ้านรางมูก รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ... (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)ร.ร.บ้านรางมูก รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี โดย สพฐ.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามง่าม คงทองอนุสรณ์ รับการติดตามประเมิ... (อ่าน 156 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)โรงเรียนวัดสามง่าม คงทองอนุสรณ์ รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ปฐมวัย โดย สพฐ.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ จัดกีฬาภายในต้านภัยยาเ... (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ปี 2557 โดยมี นายธีระศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 99 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)โรงเรียนบ้านอ้อกะทิงประชุมคณะกรรมการจัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านลำพยากิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น... (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ส.ค. 2557)โรงเรียนบ้านลำพยา นครปฐม กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เทศการวันวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2557 เรื่องความลับของตัวฉัน โรงเรียนบ้านลำพยา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง ) จัดกิจกรรม... (อ่าน 382 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง ) อ. ดอนตูม จ. นครปฐม ได้จัดกิจกรรม “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557” (Little Scientist ’...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับมอบ และเปิดอาคารเรียนพระครูประยุตนวการ 3 โร... (อ่าน 230 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)พิธีรับมอบ และเปิดอาคารเรียนพระครูประยุตนวการ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ได้จัดกิจกรรมวันนักวิทยา... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ได้จัดกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดปลักไม้ลายจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (อ่าน 204 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดปลักไม้ลายจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์สาระการเรียนรู้กา... (อ่าน 139 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ดำเนินงานโดยนางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนโรงเรียนวัดสามควายเผือกได้รับรางวัลการแข่ง... (อ่าน 272 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)นักเรียนโรงเรียนสามควายเผือก เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยการนำของคุณคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียน อนุบาลกำแพงแสน มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่ง... (อ่าน 233 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน มอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนที่เป็นได้รับรางวัลในการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทาสีใหม่ ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)ทาสีใหม่...ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดทัพหลวง (อ่าน 108 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มปฐมนครกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นปร... (อ่าน 210 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (28 ก.ค. 2557)กลุ่มปฐมนครกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร... (อ่าน 253 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินสุขภาพเด็กอนุบ... (อ่าน 173 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประกวดนวัตกรรมมาประเมินสุขภาพเด็กอนุบาลในโรงเรียนวัดสามควายเผือก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp (อ่าน 207 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน จัด กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันนี้ที่ไผ่ล้อม (อ่าน 153 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)วันนี้ที่ไผ่ล้อม นักเรียนชั้น ป.5 ออกตามหาประวัติพระพุทธเจ้า ณ.พุทธมณฑล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 46
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com