สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 156 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (10 ก.พ. 2558)ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (อ่าน 265 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (08 ก.พ. 2558)การพัฒนาการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองศาลา (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.พ. 2558)ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งดูสถานที่การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนนิยมธรรม หนองกร... (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2558)ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนนิยมธรรม หนองกร่าง หนองไม้งาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจสนามสอบo-net ชั้นม.๓ และติดตามการใช้งบประมาณ ... (อ่าน 138 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2558)ตรวจสนามสอบo-net ชั้นม.๓ และติดตามการใช้งบประมาณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนวัดตะโกสูง (อ่าน 283 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2558)ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนวัดตะโกสูง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมการสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแ... (อ่าน 173 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2558)เยี่ยมการสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมการสอบโอเน็ต ม.3 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแ... (อ่าน 50 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.พ. 2558)เยี่ยม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดตะโกสูง มอบทุนการศึกษา (อ่าน 71 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.พ. 2558)ผอ.ภาณุวัชร  แก้วพงษา  ผอ.โรงเรียนวัดตะโกสูง ประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบทุนการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกา... (อ่าน 159 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (27 ม.ค. 2558)โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติว O-net จนถึงวันสุดท้าย ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพง... (อ่าน 254 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ม.ค. 2558)ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ติว O-net จนวันสุดท้าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โค้งสุดท้าย ติว O-Net ภาษาอังกฤษ (อ่าน 115 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ม.ค. 2558)โค้งสุดท้าย ติว O-Net ภาษาอังกฤษ
กลุ่มโรงเรียน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จัดติวเข้ม... (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (22 ม.ค. 2558)ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จัดติวเข้ม ภาษาอังกฤษ นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครูเครือข่ายภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 235 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ม.ค. 2558)ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปภัมภ์) จัดอบรมพัฒนาครูเครือข่ายภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิชาการ O-Net กลุ่มกำแพงแสน 4 (อ่าน 337 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (22 ธ.ค. 2557)ค่ายวิชาการ O-Net กลุ่มกำแพงแสน 4
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มปฐมนครจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 160 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (22 ธ.ค. 2557)กลุ่มปฐมนครจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้น ป.6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดโรงเรียนธนาคารโรงเรียนวัดทัพหลวง (อ่าน 449 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ธ.ค. 2557)เปิดโรงเรียนธนาคารโรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมดี ๆ สุขใจที่อยู่ใกล้ลานธรรม โรงเรียนวัดปลั... (อ่าน 253 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (15 ธ.ค. 2557)  นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  พร้อมด้วยนายอรุณ เดชนาเกร็ด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการส... (อ่าน 149 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (15 ธ.ค. 2557)นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพร... (อ่าน 259 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ธ.ค. 2557)โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 49
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com