สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 เลขาฯ กพฐ.นโยบายการบริหารงานบุคคล มอบผอ.เขตพื้นที่... (อ่าน 161 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับนโยบายงานบริหารบุคคลของสพฐ โดยเลขาธิการ กพฐ. ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.57
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศผลการคัดเลือก (อ่าน 662 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2557)ประกาศผลการประกวดห้องสมุดที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการ "Read Thailand" อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ระดับจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (30 ม.ค. 2557)29 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุม อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แสดงมุฑิตาจิตคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระธรรมเส... (อ่าน 246 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 ม.ค. 2557)27ม.ค.57 เวลา 09.19 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณเจ้า ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น... (อ่าน 236 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ (25 ม.ค. 2557)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวืจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ฯ ร่วมแข่งขันเชื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธี... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (24 ม.ค. 2557)

วันอังคารที่ 22  มกราคม  2557 อบจ.จังหวัดนครปฐม  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แล...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ (อ่าน 128 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (23 ม.ค. 2557)นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557  วันอังคารที่ 21 มกรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันครู 2557 (รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู) (อ่าน 304 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ม.ค. 2557)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรและรางวัล เนื่องในวันครู 2557 ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีวันครู 2557 (อ่าน 242 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ม.ค. 2557)16 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการจัดพิธีงานวันครู กล่าวร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันครู "เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแ... (อ่าน 227 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ม.ค. 2557)16 มกราคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ณ บร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย สพป.นครปฐม เขต1 (อ่าน 173 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (11 ม.ค. 2557)วันนี้ 11 มกราคม 2557 ถ่ายที่ พระราชวังสนามจันทร์ นายบัณฑิต สุกก่ำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานวันวิชาการ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (อ่าน 209 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 ม.ค. 2557)วันที่ 10 มกราคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ   ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานวันวิชาการ " PBAC NEXT" (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 ม.ค. 2557)เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผวจ.นครปฐม ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "PBAC NEXT "
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เตรียมความพร้อมจัดงานวันครู 57 (อ่าน 206 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 ม.ค. 2557)นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 172 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 ม.ค. 2557)นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมชั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คารวะขอพร ท่านประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ม.ค. 2557)6 มกราคม 57 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ ท่านประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดอนตูมสวัสดีปีใหม่ (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ม.ค. 2557)6 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอดอนตูม เข้าพบ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คารวะขอพร เลขาธิการ กพฐ (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (03 ม.ค. 2557)3 ม.ค.57 เวลา 15.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ มอบกระเช้าสุขภาพแด่ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สังสรรค์ปีใหม่ 2557 (อ่าน 271 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (03 ม.ค. 2557)วันที่ 3 ม.ค. 57 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2557 บริเวณใต้อาคารสำนักงานหลังใหม่ 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอพรปีใหม่ ประธาน อกคศ.เขตพื้ันที่ (อ่าน 149 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (03 ม.ค. 2557)3 ม.ค.57ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการขอพร ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 36
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา
30 ต.ค. 2554
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com