สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 การแข่งขัน การงานอาชีพฯ ประเภท แข่งขันจักสานไม้ไผ... (อ่าน 217 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.พ. 2558)การแข่งขัน การงานอาชีพฯ ประเภท แข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับประเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขัน การงานอาชีพฯ ประเภทจัดถาดสวนชื้นและแห... (อ่าน 372 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (20 ก.พ. 2558)17 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 91 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (20 ก.พ. 2558)ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” (อ่าน 113 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2558)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษ... (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 ก.พ. 2558)เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ขยายผลการอบรม บันทึก กพ.7 ออนไลน์... (อ่าน 154 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (07 ก.พ. 2558)สพป.นครปฐม เขต 1 ขยายผลการอบรม บันทึก กพ.7 ออนไลน์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2558)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดกิจกรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฟัง ชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึ... (อ่าน 144 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.พ. 2558)วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พรอ้มด้วย นายมารศรี ขันธควร ผู้อำนวยกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับน... (อ่าน 91 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.พ. 2558)ประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สรุปจำนวน ผู้สมัคร รอง และ ผอ.โรงเรียน (อ่าน 304 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.พ. 2558)สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รอง และ ผอ.โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net (อ่าน 203 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (01 ก.พ. 2558)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนที่เข้าสอบ O-net
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ประจำวันอังคาร (อ่าน 108 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (27 ม.ค. 2558)ประชุม ประจำวันอังคาร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ... (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ม.ค. 2558)โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบนี้เป็นรอบที่ 2 สสวท.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำทะเบียน กพ7 อิเลคทรอนิกส์ (อ่าน 219 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (24 ม.ค. 2558)24 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จังหวัดนครปฐม จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 361 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (23 ม.ค. 2558)วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงาน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมจัดงานเลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 179 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ม.ค. 2558)ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จุดเทียนชัยถวายพระพร “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”... (อ่าน 292 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 ม.ค. 2558)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสามัคคี วันครู (อ่าน 262 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ม.ค. 2558)เวลาประมาณ 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร แล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแด่คุณครู ผู้บำเพ็ญประโย... (อ่าน 366 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ม.ค. 2558)พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแด่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา  และคุณครู ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานวันครู “ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำค... (อ่าน 187 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ม.ค. 2558)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 หน่วยงานทางการศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 49
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก
03 ก.พ. 2557
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com