สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 เยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 มี.ค. 2557)5 มีนาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดป้ายและทำบุญอาคาร “หอสมุดหลวงปู่แผ้ว ปวโร... (อ่าน 209 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 มี.ค. 2557)5 มีนาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายและทำบุญอาคาร “หอสมุดหลวงปู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและประธานกลุ... (อ่าน 152 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 มี.ค. 2557)4 มีนาคม 2557 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและประธานกลุ่มโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ของข้าราชการและลูกจ้าง (อ่าน 158 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 มี.ค. 2557)วันที่ 3 มีนาคม 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2557 แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.นครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการตามนโยบาย ณ สพป.นครปฐม... (อ่าน 228 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (28 ก.พ. 2557)เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 4, 5 ไปตรวจราชการตามนโยบาย การตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เรียนรู้ร่วมกัน สัมพันธ์ชุมชน 57 โรงเรียนวัดโพรงม... (อ่าน 146 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (28 ก.พ. 2557)28 ก.พ. 57 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศริวิทยากร) จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “เรียนรู้ร่วมกัน สัมพันธ์ชุมชน 57”
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลือกตั้ง ผู้แทน กคศ. (อ่าน 156 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (27 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิวิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทน กคศ. และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนวัดพระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์มอบกล้องพร้อมอุปกรณ์ให้ สพ... (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 ก.พ. 2557)24 กพ.27 ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร   ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์มามอบกล้องถ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท... (อ่าน 183 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (22 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานวิชาการโรงเรียนเสริมปัญญา (อ่าน 213 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)21 ก.พ. 2557 นายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการโรงเรียนเสริมปัญญา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... (อ่าน 863 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)20 ก.พ.57 การประกวดพานพุ่ม ระดับประถมศึกษา และมัธยม 1-3 ขยายโอกาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โซนการงานอาชีพ กับการประกวดโครงงานอาชีพ (อ่าน 210 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)สพฐ.ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศโซนการแข่งขันการงานอาชีพ ประกวดจักสานไม้ไผ่... (อ่าน 332 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 ก.พ. 2557)19 กพ.57 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดทัพหลวง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ดำเเนินการจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศโซนการแข่งขันการงานอาชีพ โดย สพป.นฐ.เขต 1 (อ่าน 183 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ก.พ. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดทัพหลวงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการงานอาชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ก.พ. 2557)วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีึมา เขต ... (อ่าน 176 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการ และบริหารงานบุคคล ศึกษาดูง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรี... (อ่าน 181 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... (อ่าน 172 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สภากาแฟจังหวัดนครปฐม (อ่าน 148 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (12 ก.พ. 2557)วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (07.00 น.) ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญชม รายการVOICE TV ในการจัดการเรียนการสอนภาษา... (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 ก.พ. 2557)ขอเชิญชม รายการVOICE TV ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 37
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา
30 ต.ค. 2554
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com