สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (10 ม.ค. 2558)วันที่ 10 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม รอง ผอ.เขตและผอ.กลุ่มประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 87 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ม.ค. 2558)6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการฯ ผอ.กลุ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ถวายสักการะขอพรเนื่องในวันปีใหม่ พระเถระผู้ใหญ่ในจั... (อ่าน 199 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ม.ค. 2558)วันที่ 5 มกราคม 2558 สพป.นครปฐม เขต ๑ ถวายสักการะขอพรเนื่องในวันปีใหม่ พระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.นครปฐม อวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการในสพป.และป... (อ่าน 237 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ (04 ม.ค. 2558)

วันที่ 30 ธ.ค.57  ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับมอบของขวัญและให้พรปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพปงนครปฐม เขต 1 รับพรปีใ... (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (30 ธ.ค. 2557)ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอพรปีใหม่จาก นายกมล รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2558 ชาว สพป.นครปฐม เขต ... (อ่าน 206 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ธ.ค. 2557)งานสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2558 ชาว สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มงานมอบของขวัญปีใหม่และขอ... (อ่าน 144 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ธ.ค. 2557)ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มงานมอบของขวัญปีใหม่และขอพรเนื่องในวันปีใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอพร และสวัสดีปีใหม่ (อ่าน 199 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ธ.ค. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะขอพร และสวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ (อ่าน 109 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 ธ.ค. 2557)วันนี้ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 รับรางวัลทรงคุณค่า “คนไทยตัวอ... (อ่าน 186 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 ธ.ค. 2557)ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 รับรางวัลทรงคุณค่า “คนไทยตัวอย่าง”
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 134 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 ธ.ค. 2557)วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (อ่าน 78 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (23 ธ.ค. 2557)สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียน รร.เอกชน นำพรประเสริฐ....มอบแด่ สพป.นครปฐม... (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (22 ธ.ค. 2557)วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบำรุงวิทยา และคณะคุณครู ได้นำบทเพลง เนื่องในวันคริสมาสต์มาขับขานอำนวยอวยพรให้ ผู้บริหารและข้าราชการในสำนักงานเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 (อ่าน 191 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (22 ธ.ค. 2557)วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 รวมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... (อ่าน 80 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (22 ธ.ค. 2557)มื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีงานศิลปหัต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  สพป.นครปฐม เขต 1 ให้กำลังใจสถานศึกษาในการแข่งขันศ... (อ่าน 103 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ธ.ค. 2557)วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 ให้กำลังใจสถานศึกษาในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เบียดเข้ารอบระดับประเท... (อ่าน 347 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ธ.ค. 2557)โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เบียดเข้ารอบระดับประเทศ ในการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง รักษาตำแหน่งระดับภาคได้ 2 ปี... (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ธ.ค. 2557)โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง รักษาตำแหน่งระดับภาคได้ 2 ปีซ้อนสำหรับท่องอาขยานทำนองเสนาะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหนองกร่างคว้าชัยชนะ แข่งกิจกรรมพัฒนาผู... (อ่าน 222 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ธ.ค. 2557)โรงเรียนบ้านหนองกร่างคว้าชัยชนะ แข่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันท... (อ่าน 207 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ธ.ค. 2557)โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 48
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก
03 ก.พ. 2557
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com