สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,397 คน
   เพศชาย 17,631 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 (อ่าน 68 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ธ.ค. 2557)พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการใช้มาตรฐานการจ... (อ่าน 54 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ธ.ค. 2557)วันนี้ เวลา 13.30 น. ดร รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ สพป นครปฐม เขต1 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรี... (อ่าน 62 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (15 ธ.ค. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมคณะ ข้าราชการ ร่วมพิธีปล่อยกองคาราวาน โครงการรินน้ำใจช่วยเหล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมแบ่งปันความอ... (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (11 ธ.ค. 2557)สายธารน้ำใจ สพป.นครปฐม เขต 1 หลั่งไหล สู่ โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว (อ่าน 102 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (09 ธ.ค. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมระดมน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ตามโครงการรินน้ำใจช่วยโร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (อ่าน 106 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ธ.ค. 2557)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยนายจรูญ แลกาญน์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียร... (อ่าน 94 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ธ.ค. 2557)วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล... (อ่าน 88 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ธ.ค. 2557)ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม conference การนิเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่าน... (อ่าน 75 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ธ.ค. 2557)ประชุมconference
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 ... (อ่าน 210 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ธ.ค. 2557)4 ธันวาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแ... (อ่าน 152 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ธ.ค. 2557)ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) จากส... (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 พ.ย. 2557)รับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) จากสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1... (อ่าน 118 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 พ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียน... (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 พ.ย. 2557)26 พ.ย.2557 นายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณี ดุจดา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสวร... (อ่าน 101 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 พ.ย. 2557)วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร... (อ่าน 275 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 พ.ย. 2557)โครงการอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โรงเรียนเอกชน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.นครปฐม เขต เป็นตัวแทน พลเรือเอก ณรงค์ พิพั... (อ่าน 211 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 พ.ย. 2557)ผอ.สพป.นครปฐม เขต เป็นตัวแทน พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางพวงหรีดเคารพศพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย... (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 พ.ย. 2557)อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สโมสรไลออนส์สามพรานสันติภาพอัญเชิญหนังสือสารานุกรม... (อ่าน 100 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (22 พ.ย. 2557)สโมสรไลออนส์สามพรานสันติภาพอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 มอบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทำประชาพิจารณ์ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรีย... (อ่าน 307 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (22 พ.ย. 2557)การทำประชาพิจารณ์ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคอวัง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 47
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก
03 ก.พ. 2557
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com