สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (อ่าน 342 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (15 ส.ค. 2557)วันที่ 15 สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.จรรยาพร ยอดแก้ว นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับตราพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 202 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (13 ส.ค. 2557)วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day รวมพลคนรักแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 แด่สมเด็... (อ่าน 153 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (13 ส.ค. 2557)วัน12 สิงหาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ บริเวณศาลากองอำนวยกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ... (อ่าน 229 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (09 ส.ค. 2557)วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม "วันอาเซียน" (อ่าน 304 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ส.ค. 2557)วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางสุนทรี เล้าอรุณ ประธานศูนยือาเซียนศึกษาต้นแบบโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม "วั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมกีฬาปองดองสมานฉันท์ (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ส.ค. 2557)วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นฐ.เขต 1 จัดกิจกรรม (อ่าน 155 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ส.ค. 2557)วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานขอบคุณ ทีมงาน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬา 4 เข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เรื่อง: ขอเชิญสถานศึกษา Download แผ่นป้าย ไวนิล โป... (อ่าน 322 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (07 ส.ค. 2557)เรียน: ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ทุกโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นฐ.1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการสร้างควา... (อ่าน 113 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ส.ค. 2557)วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผุ้บริ... (อ่าน 193 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ส.ค. 2557)วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและบุค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา (กีฬา) (อ่าน 238 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (03 ส.ค. 2557)บรรยากาศการแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินัก... (อ่าน 132 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (03 ส.ค. 2557)วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควมประพฤตินักเรียนและนัก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมครูปฐมวัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทย... (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 ส.ค. 2557)วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมครูปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์ 2557 ณ โรงเรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.นครปฐม เขต 1 (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 ส.ค. 2557)วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครปฐม เขต ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 232 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (01 ส.ค. 2557)วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1พร้อมด้วยคณะข้าร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ต้อนรับค... (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (29 ก.ค. 2557)

 ดร.รังสรรคฺ์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้น...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภา... (อ่าน 209 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 ก.ค. 2557)26 กรกฎาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการอ่านบูร... (อ่าน 159 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 ก.ค. 2557)26 กรกฎาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการอ่านบูรณาการสู่การจัดการเร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบ... (อ่าน 153 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (24 ก.ค. 2557)วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอน (อ่าน 222 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (22 ก.ค. 2557)กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 43
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com