สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาตึก (อ่าน 24 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (17 มิ.ย. 2558)ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาตึก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กตปน.ติดตามผลการดำเนินงาน รร.วัดดอนเสาเกียด (อ่าน 66 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (15 มิ.ย. 2558)การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกตปน.สพป.นฐ.1กับโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด(ประชานุกูล)--ภาพโดย ผอ. ปรียา ศรีงิ้วราย --//
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของโรงเรียนวั... (อ่าน 46 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (15 มิ.ย. 2558)ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของโรงเรียนวัดตะโกสูงและโรงเรียนวัดหนองเสือ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (อ่าน 77 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ปีการศึกษา 2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 (อ่าน 33 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)ประชุมกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลือกตั้งนักเรียนโรงเรียนวัดหุบรัก (อ่าน 34 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)เลือกตั้งประธานนักเรียนปี58 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วัดหุบรัก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ (อ่าน 26 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)ชมคลิป.....นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรียงกัน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึก... (อ่าน 23 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนวัดนิยมธรรมฯ 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) (อ่าน 34 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 มิ.ย. 2558)โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนวัดสามควายเผือก (อ่าน 37 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดสามควายเผือก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยวสูตะบุต... (อ่าน 37 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยวสูตะบุตรอุปถัมภ์)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คลิปไหว้ครู โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) (อ่าน 49 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)ไหว้ครู2558 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  วันไหว้ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม (อ่าน 28 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)วันไหว้ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง นครปฐม : พิธีไหว้ครู ปีการศ... (อ่าน 66 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรงจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดย ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ โคเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง แล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันไหว้ครู 2558 ครูเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้ เป็นกำแพงค... (อ่าน 22 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)วันไหว้ครู 2558 ครูเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้ เป็นกำแพงคุ้มภัยทุกถิ่นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม (อ่าน 21 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนวัดตะโกสูง (อ่าน 25 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดตะโกสูง เมื่อ 11 มิถุนายน 2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง (อ่าน 29 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)พิธีไหว้ครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (อ่าน 27 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 22 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 มิ.ย. 2558)ไหว้ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 49
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com