สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง คณะครูได้มีการประชุมทางไกล... (อ่าน 120 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (15 พ.ค. 2558)15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง คณะครูได้มีการประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ... (อ่าน 37 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (15 พ.ค. 2558)15 พ.ค.2558 นางสาวจิรภา  เจริญผล ผอ.โรงเรียนบ้านหลักเมตร พร้อมด้วยคณะครู ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม  "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินความสาม... (อ่าน 71 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (01 พ.ค. 2558)วันที 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดทัพหลวง (อ่าน 99 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (31 มี.ค. 2558)นักศึกษาจากม.ราชภัฏนครปฐมเอกวิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรม ให้นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวงโดยมีทั้งหมด 7 ฐาน ในการพํฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนัก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่.น.ร.ที่จ... (อ่าน 160 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (31 มี.ค. 2558)โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่.น.ร.ที่จบการศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู... (อ่าน 71 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (31 มี.ค. 2558)31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เคลื่อนที่ (อ่าน 109 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เคลื่อนที่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธีมอบเกียรต... (อ่าน 104 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาอุทยานร.2แล... (อ่าน 26 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาอุทยานร.2และหุ่นขี้ผึ้งสยาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์... (อ่าน 25 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหลวง (อ่าน 55 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 255... (อ่าน 48 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (25 มี.ค. 2558)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยมี นายจรูญ แลกาญจน์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมสร้างสื่อการสอนป็อปอัพสำหรับเด็กบกพร่องทางก... (อ่าน 44 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (23 มี.ค. 2558)การอบรมสร้างสื่อการสอนป็อปอัพสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดบ... (อ่าน 46 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (23 มี.ค. 2558)เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านสระน้ำส้... (อ่าน 120 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (18 มี.ค. 2558)วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายคุณธรรม วันมาฆบูชา ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังน้ำเขี... (อ่าน 63 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2558)ค่ายคุณธรรม วันมาฆบูชา ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 น้ำใจประถมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สู่น้องๆ โร... (อ่าน 63 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2558)น้ำใจประถมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สู่น้องๆ โรงเรียนคนตาบอดฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียน วัดบ้านยาง: กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2... (อ่าน 165 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2558)โรงเรียน วัดบ้านยาง: กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2558
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนต... (อ่าน 113 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2558)การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันมาฆบูชา รร. วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล (อ่าน 52 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2558)กิจกรรมวันมาฆบูชา รร. วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 46
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com